Kerstfeest Haule

Agenda Dorpshuis

Op zaterdag 17 december, aanvang 19:00 uur, vind in dorpshuis de Mande een kerstbijeenkomst plaatst. Muziekvereniging Excelsior uit Donkerbroek heeft de samenwerking gezocht met de organisatoren van het jaarlijkse kerstfeest Haule. Hierdoor is het mogelijk om samen in Haule weer een kerstfeest te organiseren. Excelsior geeft deze avond een kerstconcert, er wordt samen gezongen, kaarsjes ontstoken en er worden kerstverhalen verteld. Voor kinderen is er tijd om kerststukjes maken. Deelname is gratis.

Extra aandacht is er voor de voedselbank Ooststellingwerf. In deze dure tijd doen vele gezinnen en alleenstaanden een beroep op de voedselbank om rond te komen. De collecte zal dan ook geheel ten goede komen aan het goede werk van de voedselbank Ooststellingwerf, zodat men ook in 2023 door kan gaan met het ondersteunen van mensen die het zo hard nodig hebben.

Andrea Veldkamp is te bereiken via 06 – 10 55 85 83 voor vragen.