Korfbalvereniging VZK 100 jaar.

Agenda Dorpshuis Sport
Korfbalvereniging VZK Haule bestaat dit jaar 100 jaar. Op zaterdagmiddag 2 september 2023 wordt dit uitgebreid gevierd, meld de reünie commissie “100 jaar VZK”.
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid om met leden, oud-leden, trainers en belangstellenden herinneringen op te halen tijdens een reünie met fototentoonstelling in dorpshuis ‘De Mande’.
Om 14.30 uur is er een officieel moment, waarbij ongetwijfeld stil zal worden gestaan bij de vele sportieve prestaties van deze eeuweling.
Vanaf 17.00 uur wordt ter afsluiting aan de leden en oud-leden een buffet aangeboden door VZK.
Wilt u naar de reünie komen, dan kunt u zich aanmelden, tot 1-8-2023, door een mail te sturen naar vzk100@hotmail.com
Graag hierbij ook vermelden of je gebruik wilt maken van het buffet.

Heeft u oude foto’s, krantenknipsels, plakboeken of ander historisch VZK materiaal, meld het dan ook via vzk100@hotmail.com

https://www.facebook.com/VZKHaule