Enquete duurzaamheid

Algemeen

De werkgroep Duurzaamheid wil graag inspelen op ideeën en wensen van de Haulenaren.
Maar welke ideeën en wensen leven er bij jullie? En wat is er op het onderwerp Duurzaamheid al gebeurd?

Daarom zit bij de dorpskrant van september een enquêteformulier gevoegd.
Deze bestaat uit twee delen:
– Vragen over de stand van zaken, zoals energiegebruik, energieopwekking via zonnepanelen, isolatie van jouw woning, e.d.
– Vragen over wat jullie belangrijk vinden en wat niet.

Wij gaan deze gegevens samenvoegen op een zodanige manier dat uit het verslag geen individuele informatie kan worden afgeleid en we zullen dat verslag weer in de dorpskrant opnemen. In de eerste helft van oktober komen we langs om de ingevulde formulieren op te halen. Zelf inleveren mag ook: in een enveloppe in de brievenbus van Jan Roelof van Weperen Dorpsstraat 26.

Door deel te nemen aan deze enquête helpen jullie de werkgroep de juiste dingen te doen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Werkgroep Duurzaamheid