Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nieuws vanuit het dorpshuis

Beste dorpsgenoten,

Zoals bekend houden wij u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van ons dorpshuis.

2019 is een heel goed jaar geweest. Dit kwam door een goed gevulde agenda en een scherp inkoopbeleid van onze beheerders.  En doordat de kosten van de renovatie grote zaal door een grote inzet van onze vrijwilligers bij dit project vrijwel geheel werden gedekt door de subsidie van de gemeente en de donaties van het Oranje Fonds, het RABO Coöperatiefonds, de Stichting Bercoop Fonds, het VSBfonds en de PW Janssen’s  Friesche Stichting. Een begrote bijdrage uit eigen middelen kwam zo veel lager uit. Wij verwijzen graag naar deze fondsen om eventueel donateur te worden.

Door de zo ontstane hoge liquiditeit (ruim € 30.000,-) heeft het bestuur besloten de aflossing van de certificaten te versnellen. In 2020 40 in zowel de voor- als najaarsvergadering van Plaatselijk Belang en in 2021 hetzelfde. En het aflossen van een heel oude (renteloze) schuld aan de gemeente.

Al met al zal onze buffer voor onverwachte uitgaven voldoende blijven en zijn we vol optimisme over dit jaar. Blijf ons goede ideeën sturen voor nieuwe initiatieven die de saamhorigheid in ons dorp verhogen en zoveel mogelijk dorpsgenoten betrekken bij elkaar in een fijn samenzijn.

De vloer: er is nog altijd intensief overleg gaande met alle betrokken partijen en de gemeente, we informeren u zo spoedig mogelijk als de uitkomst daarvan duidelijk is.

Tenslotte:  al bij velen bekend, maar voor diegenen die het nog niet weten: Jan Roelof van Weperen is per 1 januari 2020 afgetreden als voorzitter van het bestuur en per die datum is Ate Duursma aangetreden als voorzitter. Overigens verwachten we dit jaar nog 2 wijzigingen, maar daarover later.     

Het bestuur

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?