Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Optocht 2020

Aanmelding optocht tijdens dorpsfeest

De optocht-commissie heeft tot nu toe 5 aanmeldingen voor praalwagens ontvangen.
Dat is nog te weinig om de tocht te kunnen organiseren. De commissie heeft besloten dat er minimaal 10 praalwagens moeten deelnemen om de tocht door te laten gaan.

De commissie wil graag z.s.m. maar in ieder geval uiterlijk 15 maart weten welke buurten en verenigingen van plan zijn met een praalwagen deel te nemen. Deze aanmeldingsdatum geldt ook voor groepen willen deelnemen.

De dorpsfeestcommissie heeft besloten om voor elke praalwagen een premie van € 100,- beschikbaar te stellen. Voor groepen is een maximale premie van € 50,- beschikbaar maar deze premie is nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Enkele buurten hebben al aangegeven om organisatorische reden al vroeg in het voorjaar met de voorbereiding te beginnen. Daarom zal de optocht-commissie direct na 15 maart beslissen of er voldoende aanmeldingen zijn om de tocht door te laten gaan.
Aanmelden bij Rinus Prakken (prakkenrinus@gmail.com)

Omdat er een aantal vragen zijn gekomen m.b.t. de eisen waaraan een wagen moet voldoen heeft Plaatselijk Belang overleg gehad met de gemeente. Op basis hiervan heeft de optocht-commissie een instructie opgesteld waarin ook deze (formele) eisen zijn  opgenomen.
Na aanmelding ontvangt ieder hiervan per mail een exemplaar.

De optocht-commissie

 


Details Optocht 2020 

Het thema van de optocht is Vrijheid (zoals vorige keer al aangegeven) 
De optocht wordt gehouden op zaterdag 20 juni vanaf 9.00 uur Op zondagavond vanaf 18.30 uur wordt de tocht herhaald. 
De opgave is tot uiterlijk 15 maart 2020.
Er worden premies beschikbaar gesteld om deel te nemen aan de optocht. (zie bovenstaand)

Er zijn prijzen voor de volgende categorieën;

  • buurten
  • verenigingen
  • groepen
  • individuele deelnemers

Daarnaast wordt er een prijs uitgereikt aan de mooiste versierde buurt 

Een jury met leden van buiten Haule bepaalt de uitslag.

Aanmelden voor deelname graag per mail naar prakkenrinus@gmail.com 
Bij gelijke onderwerpen zal de commissie met de aanmelders in overleg gaan.

De aanmelders ontvangen z.s.m. een overzicht aan veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan. Omdat wagens elkaar moeten kunnen passeren is de maximale breedte vastgesteld op 2.60 mtr.
De volgorde in de optocht wordt door de commissie bepaald.

Voor vragen hierover kunt u zich melden bij:Margret van Wallinga, Dorpsstraat 26, tel. 426574, margret.vanwallinga@ziggo.nl

De optocht-commissie

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?