Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Zwembad Haulewelle opent 20 april

Zaterdag 20 april om 13:00 uur opent het duurzaamste zwembad van het noorden weer de poort voor een nieuw zwemseizoen. Momenteel wordt er druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Ook zal de website worden vernieuwd.
In de "Haulerwijker krant" van maart vind u het bestelformulier voor het bestellen van voordelige voorverkoop abonnementen !! Kijk ook op de website voor meer info.


Renovatie grote zaal De Mande

Bouwbedrijf Veenstra start 1 mei met de werkzaamheden aan de grote zaal in de Mande. Zo zal o.a. de vloer worden vervangen en de ruimte beter worden geïsoleerd. Een groot deel van de werkzaamheden kunnen door vrijwilligers worden uitgevoerd. Met name in de periode 27 t/m 30 april (voorbereidingswerkzaamheden), 1 t/m 8 mei (sloopwerk), 9 t/m 23 mei (fundering) en 24 mei t/m 6 juni (grondvloer realiseren), zou dorpshuis De Mande graag een beroep doen op vrijwilligers. Wie mee wil bouwen aan een upgrade van de grote zaal, kan een mail sturen of bellen met Henk Kuipers 06-23067385.


Plaatselijk belang zoekt versterking

De vereniging voor Plaatselijk Belang "Helpt Elkander" is dringend op zoek naar een secretaris en een penningmeester, die het bestuur willen komen versterken. Tevens is het bestuur op zoek naar mensen die zitting willen nemen in een werkgroep om samen wegen te vinden om de leefbaarheid in Haule overeind te houden. Zoals u hebt kunnen lezen in de dorpskrant staan er de komende tijd enkele belangrijke punten met dit onderwerp op de agenda.
Info 06-54231420 Aanmelden via mail.


Koffieochtend

Op dinsdagmorgen 19 maart, aanvang 10:00 uur, organiseert dorpshuis De Mande weer een gezellige koffiemorgen. Deze keer zal dorpsgenoot Foppe Stelma vertellen over de historie van Haule. Voor de oudere bewoners wellicht herkenning, ook voor jongere / nieuwe bewoners onder ons kan het een interessante morgen worden. 

Iedereen is van harte welkom !!


Concert koren in Donkerbroek

Liefhebbers van koormuziek moeten 22 maart naar de Sintrumtsjerke te Donkerbroek. Het Noord Nederlands Jagerskoor o.l.v. Feike van Tuinen geeft samen met Chr. Gem. Zangver. “Looft den Heer” o.l.v. Annemarie Bax een concert. Beide koren zijn al weken aan het oefenen om er een mooi concert van te maken met gevarieerd repertoire. Het beloofd dan ook een mooie avond te worden.

Aanvang is 19:30 uur en de toegang is vrij.


Nieuws van Dorpshuis De Mande

Vele dorpsgenoten zetten zich in voor ons dorpshuis. Maar wat gebeurt er zo al door de weeks aan activiteiten en wat zijn de ervaringen?
Lees hier meer..


Inloop middagen Donkerbroek / Haule 2019

Zonnebloem en Diaconie Donkerbroek/Haule organiseren maandelijks een inloopmiddag. Deze middagen zijn iedere laatste donderdag van de maand en zijn toegankelijk voor iedereen. De eerst volgende middag is 28 maart in ProRege te Donkerbroek.  Lees hier meer


Rommelmarkt

Op zaterdag 13 april wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden in en rond dorpshuis De Mande. Op iedere zolder liggen nog spullen die overbodig zijn geworden, maar die voor een ander nog waardevol zijn. De organisatie komt deze spullen graag bij u ophalen. U steunt daarmee het verenigingsleven in Haule. Zie voor meer informatie de dorpskrant van februari.


Heel Haule Eet

De aangekondigde Heel Haule Eet van 19 april vervalt i.v.m. Goede Vrijdag. Nadere informatie over data in het nieuwe seizoen volgt ter gelegener tijd.


Verbeterdebuurt.nl

Verbeterdebuurt.nl is een online-platform waar je gemakkelijk meldingen kunt plaatsen die in de openbare ruimte zijn geconstateerd. Bijvoorbeeld een kapotte straatlamp, onveilige situatie, verzakking stoeptegels, etc. De meldingen komen automatisch terecht bij de gemeente, die dan zal proberen een oplossing te zoeken. Ook kunt u uw ideeën kwijt op dit platvorm. 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?