Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Zwembad Haulewelle opent 20 april

Zaterdag 20 april om 13:00 uur opent het duurzaamste zwembad van het noorden weer de poort voor een nieuw zwemseizoen. Momenteel wordt er druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Ook zal de website worden vernieuwd.
In de "Haulerwijker krant" van maart vind u het bestelformulier voor het bestellen van voordelige voorverkoop abonnementen !! Kijk ook op de website voor meer info.


Herdenking 4 mei Haule

Op 4 mei herdenken we in Haule gezamenlijk de verschrikkingen uit de 2e wereldoorlog. Luister naar het verhaal over Andries Hartholt en zijn zonen. Het landelijke thema is dit jaar “In vrijheid kiezen”. 

Kijk hier voor het programma


Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang

Op vrijdag 26 april wordt de voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang gehouden in dorpshuis De Mande. Op de agenda staan weer een aantal belangrijke punten, dus uw komst is gewenst. De aanvang is 20:00 uur.
Klik hier voor de notulen van 28 november 2018.


Plaatselijk belang zoekt versterking

De vereniging voor Plaatselijk Belang "Helpt Elkander" is dringend op zoek naar een secretaris en een penningmeester, die het bestuur willen komen versterken. Tevens is het bestuur op zoek naar mensen die zitting willen nemen in een werkgroep om samen wegen te vinden om de leefbaarheid in Haule overeind te houden. Zoals u hebt kunnen lezen in de dorpskrant staan er de komende tijd enkele belangrijke punten met dit onderwerp op de agenda.
Info 06-54231420 Aanmelden via mail.


Koffieochtend

Op 7 mei is er weer een koffieochtend in dorpshuis De Mande. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar voor iedere belangstellende. Onder leiding van Foppe en Annie sluiten we het koffieseizoen af met een potje Jeu de Boules.


Recreatief Startpunt Haule

De omgeving van het haventje bij de ijsbaan ondervind momenteel een opknapbeurt. Door een bijdrage uit het fonds Ooststellingwerf wordt er gewerkt aan de aanleg van betere parkeerplaatsen, zijn de bomen gesnoeid door de BMS-club en is voor de wandelaar de route over de ijsbaan-dijk naar het bosje van Hofstee en het grote bospad weer begaanbaar gemaakt. Honden uitlaten op het nieuwe pad is hier ten strengste verboden ivm voorkomen ziektes bij vee door de uitwerpselen en het verstoren van reeën en vogels. Haule ligt aan het wandelknooppunt Zuid-oost Friesland en aan de ca. 350 km Lange Afstand Wandelroute "Groot Frieslandpad" (LAW 14). Wandelaars kunnen straks vanaf hier onze mooie omgeving verkennen. Zie ook Toerisme


Nieuws van Dorpshuis De Mande

Vele dorpsgenoten zetten zich in voor ons dorpshuis. Maar wat gebeurt er zo al door de weeks aan activiteiten en wat zijn de ervaringen?
Lees hier meer..


Zonnebloem bestaat 70 jaar

De Zonnebloem bestaat dit jaar 70 jaar. Al die tijd stonden er enthousiaste vrijwilligers klaar om mensen met een beperking, een fijne tijd te bezorgen. En daar willen de Zonnebloem leden graag mee doorgaan de komende jaren. U kunt steunen door o.a. loten te kopen. Vanaf 11 april komen de vrijwilligers in Haulerwijk, Haule, Waskemeer en Donkerbroek bij u aan de deur. En wat zou het mooi zijn om dit jubileumjaar een record aantal loten te verkopen om zo nog meer mensen te bereiken met de Zonnebloem activiteiten !!


Renovatie grote zaal De Mande

Bouwbedrijf Veenstra start 1 mei met de werkzaamheden aan de grote zaal in de Mande. Zo zal o.a. de vloer worden vervangen en de ruimte beter worden geïsoleerd. Een groot deel van de werkzaamheden kunnen door vrijwilligers worden uitgevoerd. Met name in de periode 27 t/m 30 april (voorbereidingswerkzaamheden), 1 t/m 8 mei (sloopwerk), 9 t/m 23 mei (fundering) en 24 mei t/m 6 juni (grondvloer realiseren), zou dorpshuis De Mande graag een beroep doen op vrijwilligers. Wie mee wil bouwen aan een upgrade van de grote zaal, kan een mail sturen of bellen met Henk Kuipers 06-23067385.


Inloop middagen Donkerbroek / Haule 2019

Zonnebloem en Diaconie Donkerbroek/Haule organiseren maandelijks een inloopmiddag. Deze middagen zijn iedere laatste donderdag van de maand en zijn toegankelijk voor iedereen. De eerst volgende middag is 25 april in ProRege te Donkerbroek.  Lees hier meer


Mooi concert koren in Donkerbroek

Liefhebbers van koormuziek waren op 22 maart in de Sintrumtsjerke te Donkerbroek getuige van een fantastisch mooi concert van Het Noord Nederlands Jagerskoor o.l.v. Feike van Tuinen en het Chr. Gem. Zangver. “Looft den Heer” o.l.v. Annemarie Bax. 

Lees hier het verslag van een zeer geslaagde avond.


Verbeterdebuurt.nl

Verbeterdebuurt.nl is een online-platform waar je gemakkelijk meldingen kunt plaatsen die in de openbare ruimte zijn geconstateerd. Bijvoorbeeld een kapotte straatlamp, onveilige situatie, verzakking stoeptegels, etc. De meldingen komen automatisch terecht bij de gemeente, die dan zal proberen een oplossing te zoeken. Ook kunt u uw ideeën kwijt op dit platvorm. 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?