Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Bijdragen Fondsen voor De Mande

Zoals bekend zijn de werkzaamheden in het dorpshuis voor de renovatie van de grote zaal. Om deze zaal aantrekkelijker te maken voor allerlei evenementen en haar te verduurzamen. Vele vrijwilligers werk(t)en hier aan mee. Wat een weelde in Haule!!  Inmiddels zijn er toezeggingen voor donaties van diverse fondsen binnen, waar het bestuur natuurlijk zeer erkentelijk voor is en die ook van groot belang zijn voor een gezonde financiering van dit project. Het betreft het Bercoop Fonds, het Oranje Fonds, het VSBfonds en recent, zie foto, het RABO Coöperatiefonds. (€ 7500,00) Al met al zal dit ervoor zorgen dat we straks een prachtige nieuwe grote zaal te zien krijgen. We houden u op de hoogte !!


Zeskamp Haule

De Feestcom. Haule organiseert op zondag 1 september een Zeskamp met uitdagende spellen op het sportveld achter de Mande. Doe mee en geef je op voor 26 augustus met je vriendengroep, buren of familie. Een groep moet bestaan uit minimaal 2 personen uit Haule, minimaal 2 dames, leeftijd minimaal groep 8 en teamgrootte minimaal 6 personen. Aanvang 13:15 uur. Opgave bij Margot 421727 of per mail.


Recreatief startpunt Haule

De omgeving van het haventje bij de ijsbaan ondervind momenteel een opknapbeurt. Door een bijdrage uit het fonds Ooststellingwerf wordt er gewerkt aan de aanleg van betere parkeerplaatsen, zijn de bomen gesnoeid door de BMS-club en is voor de wandelaar de route over de ijsbaan-dijk naar het bosje van Hofstee en het grote bospad weer begaanbaar gemaakt. Honden uitlaten op het nieuwe pad is hier ten strengste verboden ivm voorkomen ziektes bij vee door de uitwerpselen en het verstoren van reeën en vogels. Haule ligt aan het wandelknooppunt Zuid-oost Friesland en aan de ca. 350 km Lange Afstand Wandelroute "Groot Frieslandpad" (LAW 14). Wandelaars kunnen straks vanaf hier onze mooie omgeving verkennen. Zie ook Toerisme


Inloop middagen Donkerbroek / Haule 2019

Zonnebloem en Diaconie Donkerbroek/Haule organiseren maandelijks een inloopmiddag. Deze middagen zijn iedere laatste donderdag van de maand en zijn toegankelijk voor iedereen. De eerst volgende middag is 25 juli in ProRege te Donkerbroek.  Lees hier meer


Plaatselijk belang zoekt versterking

De vereniging voor Plaatselijk Belang "Helpt Elkander" is dringend op zoek naar een secretaris en een penningmeester, die het bestuur willen komen versterken. Tevens is het bestuur op zoek naar mensen die zitting willen nemen in een werkgroep om samen wegen te vinden om de leefbaarheid in Haule overeind te houden. Zoals u hebt kunnen lezen in de dorpskrant staan er de komende tijd enkele belangrijke punten met dit onderwerp op de agenda.
Info 06-54231420 Aanmelden via mail.


Nieuws van Dorpshuis De Mande

Vele dorpsgenoten zetten zich in voor ons dorpshuis. Ook nu weer bij de renovatie van de grote (gym)zaal, die momenteel in volle gang is. Er wordt druk gewerkt door vele vrijwilligers. Inmiddels zijn er ook bijdragen toegezegd door diverse fondsen. Lees hier meer..


Trekking Certificaten Dorpshuis De Mande

Tijdens de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang Haule op 26 april 2019 heeft de voorzitter, Lambert van Dijk, zoals gebruikelijk weer 20 certificaatnummers uitgeloot.

Deze certificaten kunnen tot uiterlijk 1 september 2019 worden ingeleverd bij de penningmeester van de stichting Dorpshuis De Mande, Franke Stelma, Zwetteweg 5 in Haule waarbij de bezitter per ingeleverd certificaat een bedrag van € 50,- krijgt uitbetaald.

Het gaat om de volgende nummers:

 36                           85                         138                       188
 39                           88                         147                       205
 40                          110                        158                       213
 43                          121                        159                       246
 80                          137                        174                       249


Verbeterdebuurt.nl

Verbeterdebuurt.nl is een online-platform waar je gemakkelijk meldingen kunt plaatsen die in de openbare ruimte zijn geconstateerd. Bijvoorbeeld een kapotte straatlamp, onveilige situatie, verzakking stoeptegels, etc. De meldingen komen automatisch terecht bij de gemeente, die dan zal proberen een oplossing te zoeken. Ook kunt u uw ideeën kwijt op dit platvorm. 


4 mei herdenking Haule

Zaterdagavond 4 mei vond in Haule de 4 mei herdenking plaats. Deze keer werd stil gestaan bij het verhaal van Andries Hartholt, die in 1943 samen met zijn zonen en schoonzoon zijn gefusilleerd.
Lees hier het verhaal van Andries Hartholt. 

Kijk hier de foto's.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?