Haule

Haule

De Haule (ok wel uutspreuken as De Hauwel, Nederlaans: Haule)
De naam Haule is waarschijnlijk een afleiding uit de Friese vorm havela, wat hoofd betekent. De verklaring is dan dat het een perceel is dat uitsteekt boven de omgeving. Rondom het dorp lag in die tijd een laaggelegen stroomgebied en het veen. In dit eenzame gebied kwamen in de 16e eeuw wolven voor.

Haule ligt in de gemeente Ooststellingwerf –  het mooiste stukje Drenthe in Friesland. Het is een streekdorp met in hoofdzaak lintbebouwing. De hoofdas is een lange weg met een haakse verkaveling van de landerijen op die hoofdroute. Vroeger waren alle landerijen omzoomd met boswallen. Nu is het een modern landbouwdorp met grote boerderijen. Centraal in het dorp staat de school, het dorpshuis en het dorpscafé. 

Haule ligt centraal in het Noordelijke landsdeel met belangrijke steden zoals Groningen, Assen, Drachten, Leeuwarden en Heerenveen binnen 30 à 45 autominuten. Steden met cultuur, sport en veel hoogwaardige werkgelegenheid, vooral in het segment van de overheid, wetenschap en zorg. In Haule wordt overwegend Nederlands gesproken, maar ook Fries en het Stellingwarfs zijn vertegenwoordigd.

Haule is een groen woon- en leefdorp in een veilige, gezonde, menswaardige en landelijke woonomgeving. Rust, ruimte, natuur en landschap voeren de boventoon, maar er is ook plaats voor kleinschalige bedrijvigheid. Haule heeft een hechte dorpsgemeenschap met een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een ontspannen mentaliteit. In de binnen een straal van ongeveer 5 km gelegen buurtdorpen Oosterwolde, Haulerwijk en Donkerbroek zijn alle belangrijke basisvoorzieningen aanwezig, zoals supermarkten, winkels, scholen, zorgvoorzieningen, enzovoort.

Midden in het dorp treft u een fietspad aan dat u naar het natuurgebied Het Blauwe Bos voert. De andere richting gaat langs de Haulerpolder naar Oosterwolde. In Het Blauwe Bos zelf ligt van west naar oost ook een prachtig fietspad dat u langs een afwisselend landschap voert. U hebt dan in westelijke richting bijna aansluiting op het natuurgebied Duurswouder Heide. In oostelijke richting kunt u, als u richting Veenhuizen gaat, langs Koumansburg in Veenhuizen de aansluiting vinden op het fietspad dat door het Fochteloërveen loopt. Ook nationale parken en grote natuurgebieden liggen binnen handbereik, zoals Drents-Friese Wold, Dwingelderveld, Weerribben, Alde Feanen en Fochteloërveen. Op wandelafstand liggen natuurgebieden, zoals het eerder genoemde Blauwe Bos, de Duurswouder Heide, de bossen van Bakkeveen, de Heide van Allardsoog en de Haulerpolder. Een recreatief landschap met een rijke flora en fauna en met volop wandel- en fietsmogelijkheden.

Kijk eens op de website van de Historische Vereniging Haule voor nog meer dorpsgeschiedenis.
Ook de Facebook pagina Op De Haule is een bezoekje waard.

Kijk ook op de website Friesland Wonderland voor meer informatie over Haule.