Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nieuws van dorpshuis De Mande

Zoals bekend zijn de werkzaamheden in het dorpshuis voor de renovatie van de grote zaal. Om deze zaal aantrekkelijker te maken voor allerlei evenementen en haar te verduurzamen. En waarbij vele vrijwilligers aan het werk zijn geweest en aan het werk zijn. Wat een weelde in Haule!!

Inmiddels zijn er toezeggingen voor donaties van diverse fondsen binnen, waar het bestuur natuurlijk zeer erkentelijk voor is en die ook van groot belang zijn voor een gezonde financiering van dit project.

Het betreft het Bercoop Fonds, het Oranje Fonds, het VSBfonds en recent, zie foto, het RABO Coöperatiefonds. Al met al zal dit ervoor zorgen dat we straks een prachtige nieuwe grote zaal te zien krijgen. Nadere berichtgeving volgt.


Trekking Certificaten Dorpshuis De Mande

Tijdens de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang Haule op 26 april 2019 heeft de voorzitter, Lambert van Dijk, zoals gebruikelijk weer 20 certificaatnummers uitgeloot.

Deze certificaten kunnen tot uiterlijk 1 september 2019 worden ingeleverd bij de penningmeester van de stichting Dorpshuis De Mande, Franke Stelma, Zwetteweg 5 in Haule waarbij de bezitter per ingeleverd certificaat een bedrag van € 50,- krijgt uitbetaald.

Het gaat om de volgende nummers:

 36                            85                         138                       188
 39                            88                         147                       205
 40                           110                        158                       213
 43                           121                        159                       246
 80                           137                        174                       249


Renovatie grote zaal

Met de enthousiaste en deskundige hulp van onze vrijwilligers is een start gemaakt ter voorbereiding voor de werkzaamheden van Veenstra, die thans in volle gang zijn. Het tempo zit er goed in en we liggen geheel op schema. Bijgaande foto’s laten de stappen zien t/m de vloer. Nu is de dekvloer aan de orde.

Wie zich nog wil opgeven als vrijwilliger kan dat doen door een mail te sturen aan demande@kpnmail.nl of Henk Kuipers te bellen op 0623067385.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?