Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nieuws van dorpshuis De Mande

Overlijden Hammie Doorenbos

Tot ons verdriet bereikte ons recent het bericht dat onze vrijwilligster Hammie Doorenbos was overleden. Wij zullen deze zeer enthousiaste en fijne vrijwilligster erg missen en wensen familie, vrienden en kennissen alle sterkte in de toekomst.


Coronanieuws Dorpshuis

Ons dorpshuis blijft in ieder geval tot 1 juni gesloten. Zoals het er nu voor staat  kunnen per 1 juni groepen van maximaal 30 personen met inachtneming van de RIVM voorschriften  komen, alles vooraf in overleg met de beheerders. De voorschriften betreffen onder meer de te houden onderlinge afstand van 1,5 meter, de hygiëne voorschriften, geen handen schudden en hoesten niezen in de mouw. Ook zal aan iedereen gevraagd worden of zij gezond en klachtenvrij zijn. Indien er nog veranderingen in richtlijnen plaatsvinden, zullen wij dat communiceren en ons daaraan houden. Verder zullen er in samenwerking met Doarpswurk protocollen worden opgesteld voor dorpshuizen die ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd en die aangeven waar dorpshuizen aan moeten voldoen groepen te ontvangen.

Vanaf 1 juli zijn zoals het er nu uit ziet groepen van 100 toegestaan, hetgeen voor het dorpshuis te veel is. Wij zullen nagaan hoeveel personen er met name in de grote zaal mogelijk zouden zijn.

Begin augustus zullen beheerders bezien wat er in het nieuwe seizoen mogelijk is, mede afhankelijk van eventuele wijzigingen in de richtlijnen per 1 september. Onder meer  over de koffieochtend en Heel Haule Eet. En er komt een boekje, maar met een verwijzing naar Dorpskrant en de website voor wat betreft de activiteiten in het dorpshuis..

Wij vragen alle dorpsgenoten en besturen mee te denken over mogelijkheden om binnen de richtlijnen zo veel als mogelijk activiteiten te kunnen laten doorgaan. Samen is veel mogelijk!!


Vrijwilliger gezocht

Het dorpshuis zoekt een enthousiaste vrijwilliger met kennis van installaties. Het is de bedoeling dat bij problemen met installaties zoals verwarming, watervoorziening e.d. hij/zij kan worden gevraagd om te bekijken wat er aan de hand is, dit indien mogelijk zelf op te lossen en anders een installatiebedrijf in te (laten) schakelen om het probleem te verhelpen. Incidenteel zal hij/zij als lid deelnemen aan de werkgroep beheer, waar ook vrijwilligers met kennis op  bouwkundig, elektra en verfwerkzaamheden terrein zitting hebben.

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?