Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nieuws van dorpshuis De Mande

Koffieochtend.

7 mei was de laatste bijeenkomst van dit seizoen met Jeu de Boules op het programma en met goed weer. Ondanks dat de opkomst wat minder was dan wij gewend zijn, konden er toch nog twee groepen samengesteld worden.

Onder leiding van Foppe en Annie Stelma werd er fanatiek gestreden om de punten en na afloop werd flink nagepraat onder het genot van een drankje.

Voor het volgend seizoen hebben al enkele personen aangeboden om een koffieochtend te verzorgen. Met interessante onderwerpen en nog iets geheel anders. Een interessant onderwerp en nog iets geheel anders. Het komt allemaal in het nieuwe programma boekje te staan, dat  augustus/september in de brievenbus kan worden verwacht.

Een goede zomer toegewenst en tot ziens in het nieuwe seizoen van de koffie ochtenden.


Trekking Certificaten Dorpshuis De Mande

Tijdens de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang Haule op 26 april 2019 heeft de voorzitter, Lambert van Dijk, zoals gebruikelijk weer 20 certificaatnummers uitgeloot.

Deze certificaten kunnen tot uiterlijk 1 september 2019 worden ingeleverd bij de penningmeester van de stichting Dorpshuis De Mande, Franke Stelma, Zwetteweg 5 in Haule waarbij de bezitter per ingeleverd certificaat een bedrag van € 50,- krijgt uitbetaald.

Het gaat om de volgende nummers:

 36                            85                         138                       188
 39                            88                         147                       205
 40                           110                        158                       213
 43                           121                        159                       246
 80                           137                        174                       249


Renovatie grote zaal

Met de enthousiaste en deskundige hulp van onze vrijwilligers is een start gemaakt ter voorbereiding voor de werkzaamheden van Veenstra, die thans in volle gang zijn. Het tempo zit er goed in en we liggen geheel op schema. Bijgaande foto’s laten de stappen zien t/m de vloer. Nu is de dekvloer aan de orde.

Wie zich nog wil opgeven als vrijwilliger kan dat doen door een mail te sturen aan demande@kpnmail.nl of Henk Kuipers te bellen op 0623067385.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?