Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nieuws van dorpshuis De Mande

In de afgelopen periode is besloten om de houten vloer in de grote zaal te vervangen door een geïsoleerde betonvloer.  Vervolgens zal een nieuwe multifunctionele toplaag worden aangebracht. Een kostbare, maar noodzakelijke investering. Er is een gemeentelijke subsidie aangevraagd en dat lijkt ook wel goed te komen. De uitvoering is gepland tussen 1 mei 2019 en 1 september 2019.

De werkgroep Duurzaamheid Overtjonger heeft onlangs een zgn. warmtescan met een infraroodcamera uitgevoerd. Daardoor is zichtbaar geworden waar warmteverlies optreedt. Binnenkort gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen. Immers minder warmteverlies betekent een lagere gasrekening.

Koffieochtenden

Dit seizoen gaan we door met de koffieochtenden. Zie voor de juiste data de agenda.
Dinsdag 25 september is er weer een koffieochtend. Na uitgebreid koffie drinken en bijpraten gaat dorpscoördinator Martin Tel een presentatie houden over zijn werk.

Aansluitend is er rond 12:00 uur een pannenkoekenbuffet.

Heel Haule Eet

Op 30 november is er weer een Heel Haule Eet. Zie voor de juiste data de agenda.

Trekking certificaten

Tijdens de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang zijn weer 20 certificaatnummers getrokken. Het zijn de volgende nummers geworden:

 4                            68                           149                        168
11                           95                           154                        208
27                           97                           155                        211
42                           100                         161                        218
59                           112                         162                        230

De bezitters van deze certificaten kunnen zich melden bij de penningmeester van De Mande,
Franke Stelma, Zwetteweg 5, Haule.
Tegen inlevering van het certificaat ontvangt u € 50,- terug.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?