Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Bericht van Plaatselijk Belang "Helpt Elkander" Haule

Haulenaren,

Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de toespraak maandagavond 16 maart van premier Rutte. Duidelijk is dat er geen enkele zekerheid is hoe de wereld er over een paar maanden uitziet. Vandaag 17 maart is het aantal overledenen in Nederland met ca. 50% gestegen, naar 43. In China is er sinds gisteren een stijging van het aantal geïnfecteerde Corona slachtoffers. Dit dus 4 maanden na de eerste geregistreerde ziektegevallen. Het betekent twee dingen:

-          we weten niet hoe lang het gaat duren; we moeten denken in maanden

-          we zullen voorlopig niet in groepen bij elkaar kunnen komen.

Dit heeft helaas grote gevolgen voor individuele mensen, voor bedrijven en hun werknemers, maar ook voor het sociale leven.

In het licht van bovenstaande heeft het bestuur van Plaatselijk Belang besloten dat alle dorpsactiviteiten die onder het Plaatselijk Belang vallen worden afgelast c.q. uitgesteld. Het gaat om het volgende:

  1. De algemene ledenvergadering van maandag 20 april gaat niet door en wordt tot nader order uitgesteld.
  2. De Rommelmarkt  van 4 april gaat eveneens niet door. De commissie heeft hierover elders in deze dorpskrant een bericht geplaatst.
  3. Het dorpsfeest van 19 t/m 21 juni
    Het zal vrijwel zeker niet mogelijk zijn om een feest voor ruim 600 mensen te kunnen houden. Bovendien komt de voorbereiding van het feest (denk aan het bouwen van de praalwagens en buurtversieringen) in de knel.
    Het bestuur kiest voor uitstel omdat het niet mogelijk is nu al aan te geven wanneer het feest dan wel kan plaatsvinden. Het bestuur van Plaatselijk Belang zal in samenspraak met de dorpsfeestcommissie hierover later een besluit nemen en u dat tijdig meedelen.

De problemen en maatregelen die het coronavirus met zich mee brengt kan ook individuele personen  in problemen brengen. De Plaatselijke Belangen van Donkerbroek en Haule en de kerkenraad Donkerbroek- Haule gaan samen nadenken hoe ze hulp aan deze mensen vorm kunnen geven.

Mocht u hulp nodig hebben die niet door de overheid wordt gegeven kunt u voorlopig bellen met 06 5423 1420. Pl. Belang “Helpt elkander”

In Nederland kennen we ook een nationale Luisterlijn. Hier zitten 24 uur per dag mensen gereed om een luisterend oor te bieden. Dit is een organisatie met ca. 1200 vrijwilligers. Dit nummer is   0900-0767. Ook hier kunt u met vragen over Corona en eenzaamheid terecht in volledige anonimiteit.

Los daarvan is het belangrijk dat we naar elkaar omzien en waar mogelijk steunen.

Laten we er voor elkaar zijn.

Bestuur Plaatselijk  Belang “Helpt Elkander”

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?