Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haule

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haule

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” is al bijna 100 jaar actief om haar leden op de meest waardige en door het lid gewenste wijze  naar haar laatste rustplaats te brengen. De vereniging werkt zonder winstoogmerk. Het bestuurswerk wordt door vrijwilligers verricht.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit;
Wim van den Hengel    voorzitter
Sietske Heuker         secretaris
Janke Kalfsbeek        penningmeester
Wytske Rozema        bestuurslid
Steven Jonkman        bestuurslid

Erna Jansen uitvaartverzorging verzorgt tegen een scherp tarief de uitvaarten voor onze vereniging en ook werken wij met eigen dragers. Hierdoor kunnen wij goedkoper werken dan de op winst gerichte grote uitvaartverzekeraars , hetgeen wel meer dan €1000,= op de uiteindelijke uitvaartrekening kan schelen.

Leden ontvangen bij overlijden een vergoeding voor een deel van de kosten voor de uitvaart. De vergoeding bedraagt in 2024 max. € 825,00 , afhankelijk van leeftijd van toetreding.
De nabestaanden ontvangen van de vereniging een nota voor de uitvaart.
Op deze nota is de vergoeding, ledenkorting genaamd, in mindering gebracht.

De contributie bedraagt €15,= per jaar, kinderen zijn tot hun 18e gratis meeverzekerd, mits ze door de ouders zijn aangemeld. De vereniging is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. Mocht U meer over onze vereniging willen weten, neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk hier onze
Akte statutenwijziging DLE Haule 2024
en ons
Huishoudelijk Reglement Uitvaartvereniging De Laatste Eer 2024

Zie hier een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2024.
Verslag Ledenvergadering Uitvaartvereniging 2024

Wim v.d. Hengel, 06-51422039 ,

Janke Kalfsbeek 0516-577223

http://www.uitvaartfederatie.nl/

http://www.jansenuitvaartzorg.nl/