Help mee om water te besparen

Agenda Gemeente

Wat kunnen we doen om drinkwater te besparen? Stim fan Fryslân vraagt inwoners en bedrijven om goede ideeën aan te dragen via participatieplatform Stim fan Fryslân. Gedeputeerde Friso Douwstra gaf zaterdagmiddag j.l. het startsein voor de campagne ‘Wês wiis mei wetter, elke drip telt’ op de duurzame markt ‘Groen Goud’ in het gemeentehuis in Leeuwarden.

Gedeputeerde Friso Douwstra: “Fryslân en wetter binne mei-inoar ferbûn. Elkenien hat swiet  wetter nedich: ek de ekonomy en de lânbou. Mar wêr komt al dat wetter wei? Hoe hâlde wy it  fêst? En ha we yn de takomst noch wol genôch?”

Ideeënfase
Van 15 juni t/m 14 juli loopt de ideeënfase. Iedere Fries wordt dan, via verschillende (digitale) kanalen van de provincie en Omrop Fryslân geprikkeld om mee te doen.
Op stimfanfryslan.frl staat ook de promotievideo met voorbeelden om drinkwater te besparen.

Favorietenfase
Na de ideeënfase volgt de favorietenfase, van 15 t/m 21 juli. Inwoners kunnen ideeën van anderen dan een duimpje geven, oftewel steunen.

Beoordelingsfase
Van 22 t/m 28 juli beoordeelt een deskundige jury de ingediende ideeën en bepaalt welke door mogen naar de stemfase.
De juryleden kijken naar originaliteit, effectiviteit en toepasbaarheid.

Stemfase
Van 29 juli t/m 11 augustus kunnen Friezen stemmen op het beste idee voor drinkwaterbesparing.

Wetterpitch bijeenkomst
De ideeën en initiatieven met de meeste stemmen worden uitgenodigd voor een ‘wetterpitch’ met prijsuitreiking, gepland op maandagavond 9 september. De jury bepaalt de daadwerkelijke volgorde van de winnaars. Gedeputeerde Douwstra verzorgt, als voorzitter van de jury, de prijsuitreiking.

Stim fan Fryslân
Om mee te doen kunnen inwoners inloggen op het online platform Stim fan Fryslân. Dit platform is er sinds 2022 op initiatief van Provinciale Staten. Het is dé online plek waar u meedoet, in gesprek gaat en ideeën deelt over het nog mooier en sterker maken van onze provincie. Op het online platform Stim fan Fryslân kunt u als inwoner meer betrokken zijn bij plannen en beleid van provincie Fryslân en andere Friese overheden. Laat uw stem horen!

Je zou het met alle regenbuien van tegenwoordig niet zeggen, maar we gebruiken met z’n allen steeds meer (drink)water.
We vragen door de hele provincie aandacht én input voor het besparen van (drink)water.

Kijk op Stimfanfryslan.frl, dogge jimme ek mei?